פורום "דרכים שלובות دروب متداخلة" הוקם על ידי עמותת סיכוי – העמותה לקידום שיוויון אזרחי. זהו ארגון משותף ליהודים וערבים, אזרחי המדינה, אשר נטלו על עצמם לקדם שוויון, בכל התחומים והרמות, בין האזרחים הערבים-פלסטינים והיהודים בישראל.

העמותה פועלת משנת 1991 מול משרדי הממשלה, השלטון המקומי והציבור כדי לחולל שינוי מרחיק לכת במדיניות הממשלה כלפי האזרחים הערבים.

הפעילות מומנה בשנתה הראשונה על ידי USAID, קרן הסיוע מהעם האמריקאי.