"דרכים שלובות دروب متداخلة” הוא ארגון חברתי העוסק בתיירות חברתית ביישובים ערבים אנו מלכ"ר יהודי-ערבי שמפעיל סיורים להכרת החברה הערבית ביישובים ערבים, באזורים שונים בישראל מטרת הארגון היא לקרב בין אזרחי ישראל הערבים והיהודים, תוך קידום חברה משותפת איתנה, נטולת דעות קדומות ומבוססת על היכרות וכבוד הדד

סכום התרומה:
סך כל התרומה
50 ש״ח