סח'נין سخنين היא עיר מרכזית בגליל המונה 32 אלף תושבים, אשר מובילה כיום ובעבר תהליכי שינוי חברתיים, תרבותיים וכלכליים בקרב החברה הערבית בישראל. סח'נין מגלמת בתוכה את הסיפור של אזרחי ישראל הערבים, סיפור שכולל תהליכים לקידום שוויון וחברה משותפת, לצד אפליה ומערכת יחסים מורכבת עם ממשלות ישראל ומדיניותן. הסיור בסח'נין – עיר הזרועה אנדרטאות לזכר אירועים מכוננים וכואבים ביחסים בין המדינה לאזרחים הערבים – מאפשר הצצה מיוחדת להיסטוריה של החברה הערבית בישראל.