אילה הנדין - תמונה - פברואר 2020

אילה הנדין أيَلاه هِندين

ועד מנהל

אילה הנדין מנהלת את תקווה ישראלית באקדמיה, כחלק ממיזם הדגל של הנשיא ריבלין לקידום שותפות בחברה הישראלית. בתפקידה עובדת עם המועצה להשכלה גבוהה, עם מוסדות ההשכלה הגבוהה ועם ארגונים הפועלים לקידום גיוון, הוגנות ושותפות. במקביל, אילה היא תלמידת מחקר ועמיתת הוראה במחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן-גוריון שבנגב, שם עוסקת במדיניות גיוון הרכב הלומדים בהשכלה גבוהה בישראל. היא בוגרת תואר שני במדיניות ציבורית מהאוניברסיטה העברית, ועבדה בעברה כחוקרת במכון מאיירס-ג'ויינט- ברוקדייל שם העריכה תוכניות לקידום מוביליות חברתית ובראשן את התכנית הרב-שנתית להנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית.