WhatsApp Image 2022-03-10 at 09.49.20

עדן לוי عيدن ليڤي

ועד מנהל

עדן הגיעה ל"דרכים שלובות" אחרי שנים רבות של עשייה חברתית בתחום של קידום חברה משותפת ושוויון בין ערבים ויהודים.
במהלך לימודיה באקדמיה, הקימה את תכנית "מעיין במדבר نبع بالصحراء", הפועלת לחיבור בין סטודנטים יהודים וערבים, דרך מפגש בין צמדי סטודנטים להיכרות ולימוד הדדי של ערבית מדוברת ועברית אקדמית. בהובלתה התרחבה התכנית לכל רחבי הארץ וכיום כבר השתתפו בתכנית למעלה מ-3000 סטודנטים וסטודנטיות ב-20 מוסדות לימוד אקדמיים.

עוד במהלך לימודי המשפטים והפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית, הייתה אחראית על תכנית החונכות האקדמית לסטודנטים ערבים וכחלק מתפקידה כיושבת ראש פרויקט המועדונים המשפטיים, ליוותה את הקמתו ופעילותו של המועדון המשפטי הראשון למשפט והחברה הערבית והמועדון למשפט ונשים ערביות.
במסגרת הקליניקה לייצוג אוכלוסיות בפריפריה, נתנה סיוע משפטי לקהילת תושבי מזרח ירושלים ופעלה רבות לחיזוק מימוש זכויותיהם החברתיות-כלכליות. בין היתר, הייתה רכזת לימודי עברית בעמותת "ליסאן" והקימה את "החמ"ל החברתי בערבית" שנועד לתת מענה משפטי בשפה פשוטה וברורה לשאלות שנוגעות לזכויות וחובות משפטיות בתקופת הקורונה.

לאחר שסיימה את לימודיה בהצטיינות, החלה לעבוד בעמותת "סיכוי אופוק" וב"דרכים שלובות" כעמיתת פיתוח משאבים ושותפויות בכירה.
כיום מתגוררת בתל אביב עם בן זוגה עודד ועובדת בייעוץ המשפטי של הכנסת.