גמיל מסארוה

ג'מיל מסארוה جميل مصاروة

ג'מיל מסארוה – בן 64 עסק בהוראה 39 שנים מורה, במקצועות האזרחות וגאוגרפיה.

ג'מיל שותף פעיל בכמה פרויקטים למען דו קיום בין תלמידים, הורים ומורים.

מדריך טיולים במערכת החינוך, נשוי למורה לעברית אב לשני בנים ושתי בנות סבא לששה.