"תכלס חיים משותפים" הינו פרויקט משותף של אשכול השרון ועמותת דרכים שלובות -תיירות חברתית בישובים ערבים.
ליבו של הפרויקט – לעבור מדיבורים למעשים תכלס!

הפרויקט מאפשר ומזמין קהלים שונים לבוא ולבקר בישובים ערבים במסגרת סיורים של דרכים שלובות בישובים הערבים שבתחום האשכול: מנהלי אגפים ברשויות, בתי ספר תיכוניים ושיאו בסיורי לילות רמדאן לתושבי האשכול.

ניצני הפרויקט החלו כבר ברמדאן 2021 ,בסיור ראשי רשויות בכפר קאסם ובכתב משותף שנחתם ע"י
כל ראשי הרשויות החברות באשכול המבקשים להביא את כל תושבי האזור להרגעת הרוחות
לאחר פריצת מהומות מאי וההסלמה בעקבותם ביחסי יהודים וערבים במדינה.

ממסרים למעשים – שעת כושר לקידום החיים המשותפים
בונים תשתית איתנה ומתמשכת ליחסי יהודים-ערבים באשכול השרון
דרך פרויקט תיירות חברתית

סיורי לילות רמדאן ביישובי אשכול השרון

למידע על חודש רמדאן